Tüberküloz Kliniği

    12 yataklı olan bu birimimizde hastalarımız Göğüs Hastalıkları Uzmanı tarafından yatırılarak tedavisi sağlanır.Tüberkülozun bulaşıcı hastalıklar katogorisinde olması nedeniyle bu servisimiz diğer servislerden ayrı bir alanda yerleşmiş olup, ayrıca Tüberküloz hastalarının bulaşıcılığı en aza indirmek için sıkı kurallarla denetlenmektedir.