MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI


                     
                                          

Klinik Bilgileri

 Mikrobiyoloji, mikroorganizma adı verilen, birçoğu ancak mikroskopta görülebilen küçük canlıları inceleyen bir bilim dalıdır. Bu mikroorganizmaların pek çoğu, insanda hastalıklara neden olmaktadır. Bunların başında; bakteriler, virüsler, mantarlar ve parazitler gelmektedir. Samsun Dr.Kamil Furtun Göğüs Hstalıkları ve Göğüs Cerrahisi Hastenesi Mikrobiyoloji Laboratuvarı’nda bu mikroorganizmalar incelenerek kişilerde oluşan hastalıkların kökenleri saptanmaktadır.         Hastanemiz mikrobiyoloji laboratuvarında (Labaratuvar Biyogüvenlik düzeyi  II ve III )  çalışılan testlerin başlıcaları şunlardır: Kültür testleri (Bakteri tanımlama testleri, antibiyotik duyarlılık testleri, antibiyotik direnç araştırmaları, direkt mikroskobik incelemeler, boyalı preparat incelemeleri v.b.), her türlü gaita incelemesi(gaitada parazit yumurtası, aranması, gizli kan tayini), Deri Prick Alerji Testi, Mikobakteri tanımlama ve antibiyotik duyarlılık testi.