GÖRÜNTÜLEME ÜNİTESİ


                                           GÖRÜNTÜLEME ÜNİTESİ
                                               
                                           Uz. Dr. Sultan CAN TOKATLIOĞLU
                                                     RADYOLOJİ UZMANI

                  Hastanemizde Röntgen, Bilgisayarlı Tomografi, Ultrason ve Renkli Doppler Görüntüleme Hizmetleri verilmektedir.

RADYOLOJİ NEDİR?

Genel anlamda X ışınları, ses dalgaları veya manyetik alanlar kullanarak teşhis hizmetleri veren tıp dalıdır. Röntgen ışınlarından istifade ederek vücudun iç organlarındaki hastalıkların teşhisi ve röntgen, gamma gibi diğer iyonize radyasyon metodları ile bu hastalıkların tedavisi ile de uğraşan tıp ilminin bir dalı. Radyoloji iki ana bölümde ele alınır. Birincisi teşhis radyolojisi, ikincisi tedavi radyolojisi, yani radyoterapidir. Röntgen ışınları, 1895 yılında Alman bilgini Wilhelm Conrad Röntgen tarafından bulunmuştur. Gözle görünmeyen bu ışınlar, fotoğraf levhalarını etkileyebilir ve nesnelerin içinden geçerek onların yapısını or­taya koyabilir.


 RÖNTGEN
Direkt ve endirekt röntgenografi çekimi  yapılmaktadır. Röntgen, kemik yapılar, akciğerler, meme, sindirim sistemi ve üriner sistemin incelenmesinde kullanılır. Düşük doz verilerek yumuşak doku incelemeleri de yapılabilir.
       Görüntüleme Ünitesinde 1 ultrason cihazı, 2 adet konvansiyonel röntgen cihazı ve 1 adet portable (seyyar) röntgen cihazı bulunmaktadır.11 görüntüleme teknisyeni ve 1 radyoloji uzmanıyla hizmet vermektedir. Görüntüler PACS sistemiyle otomasyon aracılığı ile muayene olunan polikliniklerde görüntülenerek arşivlenir. Hastanemizde radyoloji uzmanı tarafından haftanın 5 günü ultrasonografi çekimi hizmeti verilmektedir. Hekimlerimiz hastalarına ait röntgen ve diğer sonuçlara kendilerine ait şifreleri ile istedikleri zaman uzaktan da bağlanıp ulaşabilmektedirler