Bölüm Kalite Sorumluları


          

                    BÖLÜM KALİTE SORUMLULARI


Sıra No

BİRİM

BÖLÜM KALİTE SORUMLUSU
Adı-Soyadı

ÜNVAN-Kurumsal Yapı Bölüm Kalite Sorm.

-Hasta Deneyimi

-Sağlıklı Çalışma Yaşamı

    
          
       Uzm.Dr.Elif BAYÇELEBİ
       

Başhekim Yardımcısı             
-Kalite Yönetimi Bölüm Kalite Sorumlusu
-Döküman Yönetimi


-Güvenlik Raporlama Sistemi


Erer ŞAHİN


Nazlı SARAL


Kalite Yönetim Direktörü


Kalite Yönetim Birimi
-Risk Yönetimi Bölüm Kalite SorumlusuHatice YAŞAR

 


Hemşire-Acil Durum ve Afet Yönetimi Bölüm Kalite Sorumlusu

              
               Yusuf YILMAZ

Tıbbi Teknolog             
-Eğitim Yönetimi Bölüm Kalite Sorumlusu

        
            Sayme SUBAŞI


Hemşire-Sosyal Sorumluluk Bölüm Kalite Sorumlusu


                      
            Nazmiye GÜLER
       

Nazlı SARAL

             


Müdür Yardımcısı
Kalite Yönetim Birimi

-Hizmete Erişim Bölüm Kalite Sorumlusu

-Otelcilik Hizmetleri Bölüm Klite Sorumlusu

-Dış Kaynak Kullanımı Bölüm Kalite Sorumlusu

          
              
             Nazmiye GÜLER


Müdür Yardımcısı
-Yaşam Sonu Hizmetler Bölüm Kalite Sorumlusu


 

              
              Ahmet YÜKSEL       

İmam-Hatip

-Hasta Bakım Bölüm Kalite Sorm.
   

 

                
                             

Sağlık Bakım Hizm.Müdürü-İlaç Yönetimi Bölüm Kalite Sorumlusu

       
              

              Özge ÖZDEMİREczacı


-Enfeksiyonların Önlenmesi Bölüm Kalite Sorumlusu


             

                 Filiz EKİCİ
                
               Hasibe DEMİRBAĞ

Hemşire

 
Hemşire 
-Sterilizasyon Hizmetleri Bölüm Kalite Sorumlusu 

      
            Nuray KOÇ        


Hemşire
-Transfüzyon Hizmetleri Bölüm Kalite Sorumlusu


       
          Taci İREN

   

Laboratuvar Teknisyeni

-Radyasyon Güvenliği Bölüm Kalite Sorumlusu
         

        Dilek İHTİYAROĞLU


 Röntgen Teknisyeni

-Acil Servis Bölüm Kalite Sorumlusu
                     
                 
Yusuf ERDOĞAN                 
                     

                

ATT-Ameliyathane Bölüm Kalite Sorumlusu  

     
                 

            
           Necla GÖKSÜZOĞLU

Hemşire


-Yoğun Bakım Bölüm Kalite Sorumlusu

 

             

Tuğba ALSAÇ ÇEVİK
Emine ALAN       

                           

 Hemşire


Hemşire
-Biyokimya Laboratuvarı

-Mikrobiyoloji Laboratuvarı


     

Neslihan AKSOY

Biyolog-Malzeme ve Cihaz Yönetimi Bölüm Kalite Sorumlusu

          
          Yusuf ERKAN    

              

Müdür Yard.-Tesis Yönetimi Bölüm Kalite Sorumlusu

-Bilgi Yönetimi Bölüm Kalite Sorumlusu


 Mehmet ARGUNMüdür Yard.


-Tıbbi Kayıt ve Arşiv Hizm.Bölüm Kalite Sorumlusu

    
                            
                  Ramazan İNAN           Hizmetli


Atık Yönetimi 

 


            Hasibe DEMİRBAĞ

   


Hemşire