İş Güvenliği ve Kurulu


       

İş Sağlığı nedir ?

         İş yerinde,işin yürütülmesi sırasında çeşitli nedenlerden kaynaklanan sağlığa zarar verebilecek koşullardan korunmak amacıyla yapılan sistemli ve bilimsel çalışmalardır.

            İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimi ( İSGB) nedir?

         Bu kavram 30 Haziran 2012 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe konulan 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile çalışma hayatımıza girdi.
         İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimi ( İSGB) İş Sağlığı ve Güvenliği hizmetlerinin yürütülmesi amacıyla iş veren tarafından işyerlerinde kurulan bir birimidir.

             İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimi ( İSGB) görevleri nelerdir?

           İşyerinde sağlık ve güvenlik risklerine karşı yürütülecek her türlü koruyucu, önleyici ve düzeltici faaliyeti kapsayacak şekilde,çalışma ortamının gözetimi konusunda Hastane Yöneticiliğine rehberlik yapmak ve öneriler hazırlayarak onayına sunmak.


                          
       İŞ GÜVENLİĞİ KURULU
           
         Uzm.Dr.Elif BAYÇELEBİ
        BAŞHEKİM YARDIMCISI
         İşveren Vekili

   

Op.Dr.Ömer Serdar BEKDEMİR
   
Göğüs Cerrahi Uzm.                    
   İş Yeri Hekimi
          
 
   
Nazmiye GÜLER  Mehmet ARGUN  Yusuf ERKAN
MÜDÜR YARD.(ÜYE) 
 
 MÜDÜR YARDIMCISI (ÜYE)   
 
 
MÜDÜR YARDIMCISI( ÜYE)
Sağlık Otelciliği Hizmetleri 
Güvenlik Amiri          Teknik Birim Hizmetleri
     
 Yusuf YILMAZ           Himmet TUZCUOĞLU    Hatice YAŞAR    
TIBBİ TEKNOLOG    
 
TEKNİSYEN    
HEMŞİRE   
 
Sivil Savunma Amiri     Ustabaşı
İş Sağ.ve Güv.Birim Sekreteryası
     
Mehmet KÖZ  Meral YÜKSEK 
  
 
İsa ÇETİN
HEMŞİRE
 HEMŞİRE             
 
Şoför 
Çalışan Temsilcisi Çalışan Temsilcisi Çalışan Temsilcisi
     
Sinan SAĞLAM Ali SOYSAL Yunus YARDİBİ
BİLGİ İŞLEM(Fonet Yazılım)
V.H.K.İ.(Merdan Sağ.Bil.İş.) İşçi Temsilcisi(KarahanGrp.) 
Alt İşveren Çalışan Temsilcisi Alt İşveren Çalışan Temsilcii Alt İşveren Çalışan Temsilcisi
     
     
Hüsamettin ETLİ Burçin TÜRKMEN Ş.Murat SESLİKAYA 
iŞÇİ TEMSİLCİSİ(Sim.Çağ.Hizm.) GÜVENLİK GÖREVLİSİ(Emin Koruma ve Güv.Hizm.) TEKNİK PERSONEL(Maxtep Servis Hiz.) 
Alt İşveren Çalışan Temsilcisi  Şirket Elemanı Temsilcisi  Alt İveren Çalışan Temsilcisi) 
     
Selver SARITAŞ  Erer ŞAHİN  Melda DÖNERTAŞ 
iŞÇİ TEMSİLCİSİ(Rota Yemek)  TIBBİ SEKRETER  PSİKOLOG 
Alt İşveren Çalışan Temsilcisi  ÜYE (Kalite Y.Direktörü)  ÜYE (Çal.Hak.Bir.Sorm.)
     
Filiz EKİCİ  Neslihan AKSOY  Dilek İHTİYAROĞLU 
HEMŞİRE  BİYOLOG  RÖNTGEN TEKNİSYENİ 
ÜYE (Enfeksiyon Birimi)  ÜYE ( Lab.Kalite Sorm.)  ÜYE ( Rönt.Bir.Sorm.)