Refakatçıların Uyması Gereken Kurallar

REFAKATÇILARIN UYMASI GEREKEN KURALLAR
* Refakatçi gereksinimine hastanın doktoru tarafından karar verilmektedir.
* Refakatçi sayısı bir kişiyle sınırlıdır. Birden fazla refakatçinin bulunması gereksiz yere kalabalık oluşturacağı ve hastanenin işleyişini engelleyebileceği için bir refakatçi yeterli bulunmuştur.
* Kadın servisinde erkek refakatçi kalamaz.
* Refakatçiler adlarına düzenlenmiş refakat kimlik kartlarını sürekli takılı tutmak mecburiyetindedirler.
* Refakatçiler hastane kurallarına uymalıdırlar. İhlali halinde, ilgili kişinin refakat durumu kabul edilmeyecektir.
* Refakatçilere yatak verilme mecburiyeti yoktur. Refakatçiler stirahat edebilmeleri için hasta odalarında bulunan refakatçi koltuklarını kullanabilirler.
* Refakatçiler (hekim ve hemşire direktifleri dışında) hastaya yönelik herhangi bir uygulama yapmamalıdır.
* Refakatçiler hastaneye ait eşya malzemeleri düzenli ve temiz tutmalıdır. Hastane malına zarar veren refakatçi, zararı karşılamak mecburiyetindedir.
* Refakatçiler hastanede tütün ve alkollü madde kullanamazlar.
* Refakatçiler hastaya yiyecek-içecek getirmemeli, hekim ya da hemşireye danışmadan hastaya hiçbir yiyecek içecek vermemelidir.
* Refakatçiler hasta odaları ve koridorlarda yüksek sesle konuşmamalı, çalışanları ve diğer hastaları rahatsız etmemelidir.
* Süresi biten refakatçi kimlik kartları yenilenmelidir.
* Refakatçiler, refakat kartlarını göstermek sureti ile hastanemiz yemek hizmetlerinden ayrı bir ücret ödemeksizin yararlanabilirler.
* Refakatçiler hastaları ile ilgili herhangi bir sorun olduğu zaman hemşireye haber vermelidirler.
* Refakatçilerin; sık sık refakatçi değişikliğine gitmemeleri, değişikliğin zorunlu olması halinde durumu klinik sorumlu hemşiresine bildirmeleri gerekmektedir.
LÜTFEN KURALLARA UYUNUZ. ACİL ŞİFALAR DİLERİZ.